کلاس پرسپکتیو معماری

کلاس پرسپکتیو معماری

کلاس پرسپکتیو معماری، این کلاس بخشی از دوره اسکیس جامع vip می باشد که توسط مدرس اسکیس خانم فرانک رکوعی در حداقل 20 ساعت طراحی شده است به گونه ای که در انتهای دوره دانشجو بتواند یک حجم طراحی کند و چند حجم را باهم مخلوط کند.

کلاس پرسپکتیو معماری چگونه است؟

کلاس پرسپکتیو معماری، دانس ترسیم در این زمینه بسیار اهمیت دارد چراکه تمام طراحی ها در ابتدا از یک فرم و سپس حجم حاصل می شود که در دوره اسکیس، یک کلاس مجزا با حداقل 20 ساعت آموزش برای این مبحث قرار دارد.

مباحث این دوره

دوره شامل:

✅ پرسپکتیو یک نقطه

✅ دو نقطه ای

✅ سه نقطه ای

✅ چند نقطه ای_ چشم ماهی

✅ داخلی و خارجی

✅ قرارگیری پرسوناژ در پرسپکتیو

✅ انواع دید ناظر_ پرنده_ مورچه

✅ آشنایی با ترسیم مکعب

✅ ترسیم مکعب مستطیل

✅ طراحی هرم

✅ آسنایی با ترسیم استوانه

✅ اصول کلی برش و آشنایی با خواص مکعب

✅ برش مکعب

✅ برش هرم

✅ برش استوانه

✅ ترسیم پله

✅ اتصال صفحه به حجم

✅ از پلان به نما و پرسپکتیو رسیدن

✅ سطوح شیبدار

✅ برش سطوح شیبدار

✅ ایجاد هاشور

✅ کنترل فشار قلم

دستآوردهای این دوره

در انتهای این دوره می توانید فرم را به حجم تبدیل کنید آن را به یکی از انواع پرسپکتیو و دیدها ببرید و سپس آن را با برش، توپر یا توخالی کردن، ترکیب کردن، فرورفتگی یا بیرون زدگی پردازش کنید و در نهایت یک خروجی متناسب با آنچه در ذهن است بگیرید.

در حال نمایش 6 نتیجه

اسکرول