پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان

پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان یکی از روش‌های رایج برای ترسیم نماهای سه بُعدی اشیاء میباشد که در دو بعد مشخص است. در این روش، دو نقطه اصلی یا دو نقطه دید مشخص میشوند که معمولاً بر روی پلان قرار می‌گیرند، آنها به عنوان نقاط دید معماری است. این دو نقطه معمولاً در لبه‌های پلان واقع شده و ارتفاع ساختمان نیز به گونه‌ای تعیین میشود که از این دو نقطه قابل مشاهده است. بطور کلی، از روی یک پلان معماری پرسپکتیو دو نقطه ای را میتوان ترسیم کرد.


ترسیم فنی و نقشه کشی

تعریف پرسپکتیو چیست؟

پرسپکتیو یا “نظریه چشم‌انداز” یک مفهوم در هنر و معماری است. به نحوه‌ی نمایش اشیاء سه بُعدی اشاره دارد. این مفهوم بر اساس واکنش چشم انسان به اشیاء و فضاها میباشد. در پرسپکتیو، اشیاء با توجه به فاصله و اندازه‌شان در فضا، به صورت واقعی به نظر می‌آیند و این به کمک خطوط موازی، نقاط دید، و نقاط مختلف دید از اشیاء انجام میشود. به طور خلاصه، پرسپکتیو تلاشی برای ترسیم واقعیت سه بعدی در فضای دو بعدی است.

یکی از اصول مهم در طراحی و نمایش معماری، پرسپکتیو است. این مبحث به نحوه نمایش اشیاء سه بعدی در فضای دو بعدی می‌پردازد. در سایت آموزش معماری ایکور، قبلاً درباره پرسپکتیو و انواع مدل‌های آن توضیح داده شده است.

انواع مدل‌های پرسپکتیو شامل:

 • پرسپکتیو یک نقطه، تمام خطوط موازی به یک نقطه مرکزی می‌رسند که به عنوان نقطه مختصات محسوب می‌شود
 • پرسپکتیو دو نقطه، دو نقطه مشخص به عنوان نقاط دید مورد استفاده قرار می‌گیرند و خطوط موازی به هر دو نقطه می‌رسند
 • پرسپکتیو سه نقطه علاوه بر دو نقطه دید، یک نقطه به عنوان مرکز ارتفاع هم استفاده می‌شود که ارتفاع محسوب می‌شود
 • 4 نقطه ای یک نوع پرسپکتیو است که در آن دو نقطه فرار در افق و دو نقطه فرار برای خطوط عمودی استفاده می‌شود، برای نشان دادن فضاهای سه بعدی با ابعاد وسیع و احساس عمق و ارتفاع.
 • چشم ماهی یا پرسپکتیو پنج نقطه‌ای از یک نقطه به عنوان مرکز تصویر استفاده می‌کند و خطوط موازی به سمت این نقطه مرکزی جلوه‌های متمایزی از انحنای شدید دارند، ایجاد کردن تصاویری با انحناهای شدید و اثرات درونی و فضایی خاص.

در اینجا، تمام مدل‌های پرسپکتیو به طور کامل توضیح داده شده و می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره نحوه ترسیم و استفاده از هر یک از این مدل‌ها را در سایت ایکور به دست آورید

پرسپکتیو دو نقطه‌ای و نحوه ترسیم آن

چشم انداز دو نقطه ای یکی از مدل هایی که در آن از دو نقطه‌ی مشخص در فضا به عنوان نقاط دید برای ترسیم اشیاء و فضا استفاده میشود. در این روش، دو نقطه دید بر روی پلان قرار میگیرد که معمولاً در لبه‌های پلان است. برای ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای، ابتدا نقاط گریز را مشخص کرده و سپس خطوط افقی و عمودی اشیاء را از این نقاط به سمت مرکز پلان ترسیم کنید. سپس ارتفاع‌های اشیاء را از نقاط دید به سمت بالا یا پایین مشخص میکنیم. در ادامه، خطوط اتصالی را بین نقاط دید و اطراف اشیاء یا فضا ترسیم میکنیم. بنابراین تصویری واقعی و واقع‌گرایانه از فضا و اشیاء خواهید داشت. نهایتاً، با اضافه کردن جزئیاتی مانندمتریال، رنگ، سایه، و اشیاء فرعی، ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای ترسیم خواهید کرد.


اموزش ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای از پلان سایت معماری ایکور

نحوه ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان

گام به گام نحوه رسیدن به پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان را در ویدئوی زیر آموزش دادم.


مراحل ترسیم گام به گام

گام به گام مراحل ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان را در ویدئوی بالا آموزش دادم اما در این بخش تمام مراحل را به شکل نوشتاری هم برای شما عزیزان قرار دادم.

مراحل ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان به شکل گام به گام :

 • یک خط افقی به موازات پرده تصویر ترسیم کنید و سپس به موازات آن بلافاصله خط زمین را ترسیم کنید.
 • یک نقطه به عنوان نقطه دید تعیین کنید.
 • از نقطه‌ دید خطوطی به موازات اضلاع پلان مد نظرتان ترسیم کنید و تا پرده‌ی تصویر امتداد دهید تا 2 نقطه ایجاد شود.
 • از 2 نقطه روی پرده‌ی تصویر دو خط عمود بر خط افق ترسیم کنید تا 2 نقطه روی خط افق ایجاد شود ( بنام vp ).
 • دو نقطه‌ی روی خط افق ( vp ) را همان نقاط گریز در نظر بگیرید.
 • یکی از رئوس پلان با پرده‌ی تصویر در یک نقطه اشتراک دارد بنابراین از آن نقطه یک خط قائم بر خط زمین ترسیم کنید تا یک نقطه ایجاد گردد.
 • به سمت دو نقطه‌ی گریز خطوطی ترسیم کنید
 • حال از تمام رئوس پلان به سمت نقطه دید امتداد دهید ( حتی خطوط ندید را نیز ترسیم کنید ).
 • با کمی دقت خواهید دید خطوطی که در مرحله‌ی قبل ترسیم کردید، پرده‌ی تصویر را در نقاطی (سه نقطه) قطع و از آن رد می شود.
 • از نقاط مرحله‌ی قبل روی پرده‌ی تصویر 2 خط بر اضلاع دور شونده و 1 خط بر خط زمین عمود کنید.

شما در این مرحله عمق پلان مد نظرتان را تعیین کرده‌اید و حالا زمان ایجاد ارتفاع برای رسیدن به پرسپکتیو دو نقطه‌ای است.

 • ارتفاع مد نظر با توجه به طراحی خود را مشخص کنید.
 • از رئوس به سمت نقاط گریز حرکت کنید.

در نهایت پرسپکتیو 2 نقطه ای شما شکل خواهد گرفت.

گام به گام مراحل ترسیم به شکل تصویری :

اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان با فرانک رکوعی
ترسیم فنی و نقشه کشی ایکور
اموزش پرسکتیو از روی پلان
مناظر و مرایا فرانک رکوعی
علم مناظر و مرایا فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
منظور از طراحی پرسپکتیو دو نقطه ای از پلان فرانک رکوعی
ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای از پلان
اموزش پرسپکتیو از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو از روی پلان ایکور اکادمی
اموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای از روی پللان معماری
اموزش پرسپکتیو از روی پلان
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌ای از پلان در معماری فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان ایکور اکادمی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان ایکور
اموزش پرسپکتیو
previous arrow
next arrow
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش مناظر و مرایا در معماری فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان فرانک رکوعی
اموزش مناظر و مرایا فرانک رکوعی
اموزش پرسپکتیو دو نقطه ‌ای از پلان
منظور از طراحی پرسپکتیو دو نقطه ای از پلان ایکور فرانک رکوعی
previous arrow
next arrow

نکات مهم در ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌ای از پلان

دو نکته ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌ای از پلان بسیار اهمیت دارد :

 • به طور کل پلانی که برای ترسیم پرسپکتیو در نظر میگیرید با نسبت به صفحه تصویر زوایایی مثل 30.30 و 30.60 و غیره داشته باشد بنابراین اگر پلان شما بدون زاویه و زاویه 90 درجه داشته باشد امکان ترسیم پرسپکتیو 2 نقطه ای نخواهید داشت.
 • در ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌ای از پلان، میزان ارتفاع راسی که با پرده تصویر در تماس بوده را روی خط زمین در نظر بگیرید زیراکه سایر ارتفاع ها دور و کوچک می شوند.

با ارائه توضیحات درباره استفاده از پرسپکتیو دو نقطه‌ای در طراحی معماری و نحوه ترسیم آن، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این روش یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد نمایشی واقع‌گرایانه و جذاب از فضاها و ساختمان‌ها است. با استفاده از این روش، معماران می‌توانند ایده‌ها و طراحی‌های خود را به شکلی دقیق و واقع‌گرایانه به مخاطبان ارائه دهند و نظر آنها را برای فضاهای خود جلب کنند. همچنین، این روش به معماران امکان می‌دهد تا با استفاده از تکنیک‌های هنری، جذابیت و زیبایی را به طراحی‌های خود اضافه کنند و نمایشی تکنیکی و زیبا از فضاها و ساختمان‌های خود ارائه دهند.

مدرس این آموزش

اموزش پرسپکتیو دو نقطه‌ای از پلان مدرس فرانک رکوعی سایت معماری ایکور

فرانک رکوعی موسس و مدیر آکادمی آموزش معماری ایکور است.

جهت آشنایی بیشتر با فرانک از طریق لینک های زیر وارد شوید :

– من را بیشتر بشناسید.

– کارگاه ها و کلاس های حضوری فرانک رکوعی

– اینستاگرام فرانک

پرسپکتیو دو نقطه‌‌ای از پلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 15 =

اسکرول