روز : می 9, 2022

پرسپکتیو چشم ماهی

پرسپکتیو چشم ماهی چیست؟من فرانک رکوعی در این نوشته قصد دارم یک نوع از 6 انواع پرسپکتیو را آموزش دهم. چطوری پرسپکتیو چشم ماهی ترسیم کنم؟ یکی از انواع 6 گانه‌ی سه بعدی ها است که ممکن است با هر کدام از این نام ها مثل هنر حبابی و پرسپکتیو منحنی آن را بشناسید ولی […]

پلان به پرسپکتیو

برای اینکه بدانی چطور از پلان به پرسپکتیو برسی کافیه ویدئو زیر را مشاهده کنی: ———————————————————— چطوری از پلان به پرسپکتیو برسیم؟ برای اینکه از پلان به پرسپکتیو برسیم باید با مباحث زیر آشنا باشیم. شناخت انواع پرسپکتیو و خصوصا ترسیم پرسپکتیو داخلی که برای آموزش پرسپکتیو کلیک کن آشنایی با خوانش پلان و ترسیم […]

پرسپکتیو منحنی

به نظر شما منظور از پرسپکتیو منحنی چیست؟ پرسپکتیومنحنی چیست؟ پرسپکتیو منحنی یا هنر حبابی و پرسپکتیو زاویه باز همان پرسپکتیو 5 نقطه ای است که اگر بخواهید از یک فضای داخلی و یک فضای خارجی طرح با زاویه باز ایجاد کنید پرسپکتیو منحنی به دردتان می خورد پس باید زاویه دیدتان را وسعت بدهید. […]

اسکرول