هندسه کاربردی

هندسه کاربردی چیست؟ سلام من فرانک رکوعی هستم از آکادمی آموزش معماری ایکور در این مقاله قصد دارم شما را با هندسه و کاربرد آن در معماری بیشتر آشنا کنم.

هندسه کاربردی چیست؟

هندسه به دانشجو آمادگی آنرا می دهد که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند، از هر زاويه ای به آن نگاه کند، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست يابد.

همچنین توان درک نقشه های معماری و نيز ترسيم دقيق و درست آنها را تقويت می کند.

هدف هندسه کاربردی

  • چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلّط بر آنها.
  • آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف.
  • روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی.
  • ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو بعدی.
  • قدرت بخشيدن به تصور فضايي.
  • آشنا نمودن ترسيم جسم سه بعدی به روی صفحات از طريق قوانين خاص.
  • کسب توانايی درک و تجسم احجام و دخل و تصرف در آنها.

کاربرد هندسه در معماری

آثار معماری گذشته به ويژه آن‌هايي که بيانگر تمدن‌های عظيم بشری هستند نشان دهنده‌ی به کارگيری عمق وسيع هندسه در طراحی بنا بوده‌اند بصورتي که بناهای عظيم و مانـدگـار دوران گذشتـه، خود را مقيـد به هنـدسه مطلـق نمـوده و به خاطـر رعايـت جنبـه هـای نظـم (بـه ويـژه تقـارن) بـسيـاری از بنـاهـای ديـگـر معمـاری را پشـت سر گذاشته اند.

هندسه به دانشی اطلاق می‌شود که رابطه رياضی مابين نقاط، طول ها، سطـوح و حجم ها را تعييـن می کنـد و نسبت های ميـان آنها را نشـان می دهد.

کلمه‌ی هندسه در زبان‌های اروپايي، ريشه يونانی دارد (Geometry) و به معنای مساحی است.

آغاز دانش هندسه را به معماری نسبت داده اندو در اوّلين قدم‌های آن در ترسيم روی زمين صورت گرفته است. اوّلين آثار ترسيمات واحداثات منظم یا متقارن به دوران نوسنگی تعلق دارد. بعدها که دستورالعمل‌های مختلفی برای مساحی و ترسيمات بدست آمد برخی مساحان به کشف روابط پيچيده تر آن همّت گماشتند و سرانجام اوّلين قدمها در راه جمع آوری و تدوين مباحث و تعاريف اين دانش در قبل از ميلاد توسط اقليدس صورت گرفت که به صورت دانش مستقل از حرفه های مساحی و معماری مطرح گشت.

هندسه در اصل علم اندازه گيری زمين بوده است. هرودوت مورخ يونانی (سده پنجم قبل از ميلاد) پيدايش هندسه را به مساحان مصری نسبت می دهد ولی تمدن‌های کهن ديگر هم اطلاعات هندسی زيادی داشته اند. مطالعات و تجربيات نشان می دهد بدست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسي در معماری که با شرايط وامکانات طراحی و اجرائی معاصر تناسب داشته باشد، از يک سو در افزايش سرعت و دقت ساختمان سازی از طريق ترسيم و اجرای صحيح ساختمان مؤثر خواهد بود و از طرف ديگر به ايجاد هويت و منطق در گزينش و ترکيب شکل‌ها و حجم‌ها در طرح‌های معماری ياری خواهد نمود.

5 بخش اصلی هندسه کاربردی

1- ابزار و وسایل نقشه کشی

2-ترسیمات هندسی

3-رسم تصاویر احجام

4-ترسيم نقشه هاي معماري ساختمان و استانداردهاي نقشه کشی

5-اصول هندسه ترسيمي و رسم تصاویر

ابزار و وسایل نقشه کشی

1.كاغذ

2.مداد

3.اتود

4.مداد تراش دستي

5.پاك كن

6.قلم هاي رسم مركب

7.تخته رسم

8.خط كش مدرج

9.خط كش T

10.چسب

11.پايه چسب

12.گونيا

13.پرگار

14.نقاله

15.پيستوله

16.شابلن

17.چراغ مطالعه

18.برش دهنده كاغذ

19.صندلي

20.شابلن

21.اشل

خلاصه

به طور کل هندسه برای ترسیمات اشکال، احجام کاربرد دارد یعنی زمانی که شما حتی در طراحی دست آزاد در حال ترسیم هستید باز هم از هندسه استفاده می کنید تا یک حجم خلق کنید

 

هندسه کاربردی
اسکرول